EG-verbruiksprijzen + 0,3 % in februari

In februari stegen de verbruiksprijzen in de Europese Gemeenschap gemiddeld met 0,3 %, zodat de matige stijging wordt voortgezet die sinds begin 1987 wordt vastgesteld. Uitschieters waren alleen Portugal (+ 1,4 %), Denemarken (+ 0,8 %) en Griekenland waar een daling met 0,5 % werd genoteerd na een daling met 0,2 % in januari. In de overige lidstaten beliep de stijging 0,2 of 0,3 %, behalve in Luxemburg waar ze maar 0,1 % beliep en in Groot-Brittannië waar ze 0,4 % bedroeg. Tussen midden-november en midden- februari steeg de index in Ierland met 0,7 %, wat op een maandelijkse stijging met 0,2 % neerkomt.