EG vereenvoudigt doeaneformaliteiten

(tijd) - De Europese kommissie heeft een aantal maatregelen getroffen om de doeaneformaliteiten voor het goederenvervoer binnen de Gemeenschap te vereenvoudigen. Vanaf 1 maart 1991 is enkel nog een eenvoudig handelsdokument vereist om te bewijzen dat de vervoerde goederen afkomstig zijn uit een EG-land. Dit dokument moet niet worden gekontroleerd door de doeane van het land van vertrek, indien de zending goederen een waarde heeft van minder dan 4.800 ecu.