EG-verslaggeving

Een echt journalist loopt nooit hoog op met de krant waarvoor hij werkt. Objektief moet hij echter wel zijn en bijgevolg moet vastgesteld worden dat deze krant goed geïnspireerd was toen van bij de start, 25 jaar geleden, een redakteur voltijds belast werd met de berichtgeving over de Europese Gemeenschap. Dit was in die tijd geen evidentie. In 1968 was de Europese Ekonomische Gemeenschap immers nog maar 10 jaar oud en moest ze haar sporen nog verdienen. Voor een groot deel van de openbare opinie was de Europese Gemeenschap toen nog een illustere onbekende, een exotisch verschijnsel of een vaag ideaal waar mooie toespraken over gehouden werden.