EG verwerpt klacht Asturienne

(tijd) - Een anti-dumpingprocedure tegen de invoer van mika uit Japan, die de Europese kommissie in december 1988 op grond van een klacht van de Belgische "Compagnie Royale Asturienne de Mines' had geopend, werd thans zonder gevolg door de kommissie gesloten. Asturienne neemt het grootste deel van de mika-produktie in de Gemeenschap voor haar rekening.