EG voorzichtig positief

De uit 14 landen bestaande Cairns-groep heeft bij de GATT in Genève een nieuw voorstel ingediend om de wereldhandel in landbouwprodukten te hervormen en vooral de landbouwsubsidies af te schaffen. In een zes pagina's tellend rapport stelt de groep (Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Hongarije, Indonesie, Maleisie, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Thailand, Uruguay en de Fidji-eilanden) voor de subsidiëring van de landbouw over een bepaalde periode geleidelijk af te schaffen. Een tijdschema zet de Cairns-groep echter niet voorop. Dat moet het voorwerp uitmaken van de komende onderhandelingen.