Advertentie
Advertentie

EG-werkloosheid 1987 even hoog als in '86

Voor het hele jaar 1987 beloopt het gemiddeld aantal ingeschreven werklozen in de Europese Gemeenschap 16,1 miljoen. Dat is volgens de ramingen van het Europees bureau voor de statistiek (Eurostat) evenveel als tijdens het jaar 1986. Wel vallen een aantal opvallende uiteenlopende ontwikkelingen te noteren al naargelang van de leeftijd en het geslacht. Zo verminderde het aantal werklozen onder de 25 jaar in 1987 met meer dan 4 %: - 6 % voor de mannelijke werklozen onder de 25 en - 2 % bij de vrouwelijke. Het aantal werklozen boven de 25 nam daarentegen met 2,5 % toe: bij de mannen werd evenwel een daling met 0,5 % vastgesteld, terwijl de stijging bij de vrouwen echter 7 % beliep.