Advertentie
Advertentie

EG-werkloosheid op peil van mei 1985

In mei werden in de Europese Gemeenschap 400.000 (2,5 %) minder ingeschreven werklozen geteld dan de maand voordien. Het aantal ingeschreven werklozen in de EG beloopt aldus 15,5 miljoen, evenveel als in mei 1985. Houdt men echter rekening met de seizoenschommelingen en de verschillende berekingsmetoden in de lidstaten, dan beliep het aantal ingeschreven werklozen in mei 10,3 % van de aktieve bevolking, net als in april, aldus Eurostat.