EG-werkloosheid stijgt in 1992 tot 9,25%

BRUSSEL (tijd) - In de Europese Gemeenschap ging de werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid er tussen 1980 en 1987 met 16,5 procent op achteruit. Dit is een van de opvallende vaststellingen van het jongste verslag over de werkgelegenheid in de Gemeenschap dat gisteren door de Europese kommissie werd gepubliceerd. Daaruit blijkt verder dat men dit en volgend jaar geen noemenswaardige toename van de werkgelegenheid en integendeel een stijging van de werkloosheid tot 9,25 procent in 1992 moet verwachten.