Advertentie
Advertentie

EG werkt eveneens aan richtlijn druggeld

(tijd) - De Bankkommissie heeft gereageerd op ons artikel over de gedragskode van de bankiers. Advizeur Carton stelt dat de richtlijn van het Bazelkomitee al onverminderd geldig is voor de Belgisch bankwereld.