EG wil aktieve deelname in vredesinitiatief Golf

BRUSSEL (tijd) - De Europese Gemeenschap is voorstander van een vreedzame oplossing voor de Golfkrisis. Ze staat achter het recente initiatief van de Amerikaanse president Bush om onderhandelingen aan te knopen met de Iraakse overheid. De Gemeenschap wil zelf wel een aktievere rol gaan spelen in het vredesproces voor het Midden-Oosten. Dat kwamen de EG-ministers van buitenlandse zaken gisteren overeen.