EG wil CFK-gebruik tegen het jaar 2000 afschaffen

BRUSSEL (tijd) - De toenemende aantasting van de ozonlaag toont aan dat het noodzakelijk is de huidige produktie en gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), zowel in de Europese Gemeenschap als op wereldvlak zo vlug mogelijk met tenminste 85 % te verminderen, met het oog op de afschaffing ervan tegen het einde van de eeuw. Het protokol van Montréal moet in die zin aangepast worden. Tot dat besluit kwamen de EG-milieuministers gisteren na een verrassende diskussie in Brussel.