Advertentie
Advertentie

EG wil de textielhandel geleidelijk liberalizeren

(tijd) - Een geleidelijke liberalizering van de wereldhandel in textiel- en kledingswaren, gekoppeld aan de naleving van de vrijhandelsregels van de GATT door alle deelnemers aan die handel. Dit zijn de twee belangrijkste bestanddelen van de definitieve voorstellen inzake de vrijmaking van de textielhandel die de Europese Gemeenschap gisteren in Genève bij de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven (GATT) indiende.