Advertentie
Advertentie

EG wordt in 1993 ook eengemaakte afvalmarkt

De eenmaking van de Europese markt tegen 1993 vertoont ook minder aangename aspekten. Ook voor de massale hoeveelheden afval die nu reeds van het ene EG-land naar het andere vervoerd worden, zal dan immers een gemeenschappelijke markt, of moeten we zeggen een gemeenschappelijk stort ontstaan. Daarom dringen zich gemeenschappelijke regels op, mede omdat de bestaande nationale afval-wetgevingen sterk van mekaar verschillen. De Europese kommissie keurde gisteren een aantal voorstellen goed, die vooral een groter gebruik van zuivere technieken en van de recyclage, alsook een strenge kontrole voor gevaarlijk afval beogen.