Advertentie
Advertentie

EG - ZUIVEL

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie heeft zich opnieuw over de zgn. SLOM-boeren ontfermd. Dat zijn de melkproducenten die tussen 1978 en 1983 gedurende 4 of 5 jaar de melkproduktie onderbraken om de overschot-produktie te verminderen. Nadien kregen ze echter geen nieuwe melkkwota toegewezen, omdat ze tijdens de referentieperiode niets produceerden. Na een tussenkomst van het Europees Hof van Justitie werd hieraan verholpen, maar een regeling die in 1989 tot stand kwam werd door het Hof ontoereikend bevonden. Thans stelt de Europese kommissie voor die producenten een globaal kwota van 600.000 ton toe te kennen.