EGKS-aktiviteiten tegen 2002 overgenomen door EG-fondsen

BRUSSEL (tijd) - Hoewel het verdrag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 2002 opgeheven wordt, kunnen een aantal aktiviteiten van de EGKS tegen die tijd in het verdrag van de Europese Ekonomische Gemeenschap opgenomen worden.