EIB acht communautaire leningen voor netwerken overbodig

BRUSSEL (tijd) - De voorzitter van de Europese Investeringsbank, sir Brian Unwin, acht het niet nodig dat de Europese Unie zelf leningen lanceert om de transeuropese netwerken te financieren. Hij meent dat zijn bank over voldoende mogelijkheden beschikt om de vraag naar leningen voor die projecten te beantwoorden.Sir Brian Unwin zei dit donderdag tijdens de voorstelling van het jaarverslag 1995 van de Europese Investeringsbank. Hij reageerde daarmee op het voorstel van de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, om via gemeenschapsleningen voor de ontbrekende financiering van sommige transeuropese netwerken te zorgen.