Advertentie
Advertentie

EIB en Europees Investeringsfonds

BRUSSEL (reuter) - De vertegenwoordigers van de twaalf EG-lidstaten stemden gisteren in met een wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (EIB), waardoor die voor 40% kan participeren in het kapitaal van een Europees Investeringsfonds. Dat kapitaal zal 2 miljard ecu bedragen. Daarmee zal het fonds kredietgaranties ten belope van 5 tot 10 miljard ecu verstrekken. Naast de EIB zullen privé- en openbare banken en de Europese Gemeenschap telkens voor 30% in het fonds participeren. Dat komt er naast een tijdelijke kredietfaciliteit van 5 miljard ecu waarmee de EIB projekten kan steunen die de groei en de werkgelegenheid bevorderen.