Advertentie
Advertentie

EIB financiert Europese ontwikkeling

(tijd) - Zonder de miljarden ecu's van de Europese Investeringsbank (EIB) had de ontwikkeling van de Europese Unie allicht niet zo'n vaart gelopen. De Europese huisbank treedt reeds een kleine 40 jaar op als financier van grote Europese infrastructuurwerken, projecten die de sociaal-economische samenhang van de Europese Unie moeten bevorderen, en doet haar duit in het zakje om het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven te verbeteren. Haar middelen ontleent ze op de financiële markten.De Europese Investeringsbank werd in 1958 opgericht naar aanleiding van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie boven de doopvont hield. De bank, die in Luxemburg gevestigd is en waarvan het kapitaal door de lidstaten van de Europese Unie wordt onderschreven, kreeg de opdracht de ontwikkeling van het grote Europese economische project financieel te ondersteunen in drie domeinen. Een eerste werkgebied betreft de financiering van economische en sociale projecten in achtergestelde Europese regio's. Een tweede categorie van financieringsactiviteiten is bestemd om de modernisering van het Europese economische apparaat te bevorderen, terwijl het derde financieringsluik zich richt op projecten van gemeenschappelijk belang die de lidstaten zelf niet volledig kunnen bekostigen.