Eieren lopen op seminarie over bankgeheim en fiscale fraude

BRUSSEL (tijd) - Niet één keer viel de naam KB Lux en dat op een seminarie over bankgeheim en onderzoek naar fiscale fraude. Het seminarie, dat voor enige politieke beroering zorgde, verliep volgens de regels: puur technisch en academisch. Dat nam niet weg dat onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen wijselijk helemaal niet verscheen.De beroering om het seminarie was ontstaan in het zog van de affaire-Connerotte. Eminente juristen, leden van het parket en fiscale ambtenaren waren voor sommige politici een te explosieve cocktail. Voor omdat men vermoedde dat Marc Elvinger, advocaat uit Luxemburg, de belangen van KB Lux zou verdedigen, terwijl onderzoeksrechter Van Espen en procureur Dejemeppe ook betrokken partij kunnen zijn in dat onderzoek. Vandaar een vermoeden van partijdigheid.