Advertentie
Advertentie

Eigen vermogen Groep Arco klimt naar 19 miljard

(tijd) - Het balanstotaal van de Groep Arco is vorig boekjaar met bijna 25 procent gestegen van 895 naar 1.116 miljard frank. Arco is de sociale holding van de christelijke coöperatieve beweging en omvat drie belangrijke ondernemingsgroepen, de BACOB Bank, DVV verzekeringen en de commerciële holding Auxipar. Het geconsolideerde eigen vermogen van de groep bedroeg eind 1994 ruim 19 miljard frank, wat 8,5 procent meer was dan het jaar voordien.De Groep Arco bestaat uit een consortium van twee financieringsholdings, Arcopar CV en Arcoplus CV die hun boekjaar afsluiten op 30 juni. De geconsolideerde rekening van Arco wordt op 31 december opgesteld. Beide moederholdings telden op 30 juni 1995 respectievelijk 661.737 en 48.799 particuliere aandeelhouders. Sterbedrijven uit de groep zijn BACOB Bank en DVV verzekeringen. Deze financiële tandem voerde afgelopen zomer een harde strijd tegen ASLK Bank voor de overname van de NMKN, maar faalde. Voorts participeert Arco langs de commerciële holding Auxipar in Ultra Montes (reizen), EPC en Escapo (geneesmiddelendistributie), communicatiegroep Accent en drukkerij Sofadi. De jongste jaren investeert Auxipar ook fors in het waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de Vlaamse Energieholding. De bescheiden deelneming van 5 procent in VB België, de Belgische dochterholding van de Nederlandse accountantsgroep VB, moest helemaal worden afgeschreven. VB België, dat een vrij belangrijk marktaandeel op de non-profitmarkt had, ging dit jaar over de kop.