Eigen vermogen grote bedrijven stijgt 26 procent

(tijd) - Het eigen vermogen van de grote Belgische vennootschappen is in het boekjaar 2000 met 26 procent gestegen tot gemiddeld ruim 20 miljoen euro. Het gemiddelde eigen vermogen van de KMO steeg met 9 procent tot 163.600 euro. De groei van het eigen vermogen versterkte de financiële onafhankelijkheid van de grote vennootschappen tot 43,5 procent tegen 41,9 procent in het boekjaar 1999.