Eigen vermogen vennootschappen sterk verzwakt

De economische terugval heeft de vermogenspositie van veel bedrijven ernstig aangetast de jongste maanden. Het nettoactief is zorgwekkend gedaald en de liquiditeitsmoeilijkheden nemen snel toe. Veel bedrijven kunnen het eigen vermogen van de onderneming versterken door de tegoeden van vennoten en bestuurders op de rekening-courant om te zetten in kapitaal. De overheid moet deze omzetting aanmoedigen met een fiscale stimulans naar het voorbeeld van de aandelenwet Monory-De Clercq uit 1982.