Advertentie
Advertentie

Eigendomsoverdracht kan haarfijn worden geregeld

(tijd) - In de dagelijkse praktijk blijkt dat bedrijfsleiders het probleem van de opvolging graag voor zich uit schuiven. Ze denken er aan, praten er zelfs over, maar stellen konkrete maatregelen uit. Sommige problemen lossen zichzelf vaak op, maar dat geldt allerminst voor de opvolgingsproblemen in een onderneming. Opvallend is dat de statuten van vele vennootschappen geen specifieke bepalingen omvatten omtrent de de opvolging. Vooral voor de bvba - maar dat geldt ook voor andere vennootschapsvormen - zijn heel wat mogelijkheden voorhanden die de uitvoering van een opvolgingsregeling in familiale bedrijven sterk vereenvoudigen. Nog te vaak worden statuten opgesteld in stereotiepe teksten zonder grondige voorafgaande bespreking.