@ Eigenlijk dien je het altijd te doen, de veiligheid van een reis- of

woonbestemming natrekken. De terreuraanslagen op New York en Washington en de dreigende represailles van de VS hebben die noodzaak de voorbije weken terug sterk op het voorplan gebracht. Informatiebronnen over de veiligheid van landen zijn op het internet wijdverspreid. Wij beperken ons tot twee officiële bronnen: de websites van de ministeries van Buitenlandse Zaken van België en de VS.Op de Belgische stek (http://diplobel.fgov.be/Abroad/Reisadvies%20-%20NL/broad_reisadvies_NL.htm) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een rubriek reisadvies prominent aanwezig op de startpagina. De rubriek opent met de mededeling dat de reisadviezen slechts een indicatieve waarde hebben en dus niet noodzakelijk volledig zijn. Wie naar het buitenland gaat, raadpleegt best nog andere bronnen zoals reisgidsen en -bureaus, luidt het. Daaronder volgt een opsomming van landen. De lijst is nog in opbouw. Een land dat nog niet vermeld staat, is daarom niet noodzakelijk een risicovrij land.Afghanistan prijkt bovenaan de lijst. Het reisadvies voor het land is kort en krachtig: Het is ten zeerste afgeraden Afghanistan te bezoeken. De toestand blijft onzeker en gevaarlijk voor de reizigers. Op de Amerikaanse site (http://www.travel.state.gov/travel_warnings.html) dateert het laatste advies voor het land vreemd genoeg van december vorig jaar. Al is de boodschap van toen ook vandaag (meer dan ooit) nog van toepassing: The Department of State warns U.S. citizens against travel to Afghanistan. We continue to receive threats from terrorists, including Usama bin Laden, who is based in Afghanistan, that do not distinguish between American government and civilian targets. Voorts waarschuwen de Amerikanen in de rubriek headlines ook voor reisrisicos in Bangladesh en Indonesië.Meer internettips en interessante websites vindt u in T-Zine, de wekelijkse elektronische nieuwsbrief van Tijdnet. (www.tijd.be/T-Zine)