Advertentie
Advertentie

Eiland

De Belgische economie is een eiland van voorspoed. Deze indruk ontstond gisteren toen de Nationale Bank twee erg gunstige conjunctuurindicatoren publiceerde. Volgens een halfjaarlijkse enquête is de verwerkende nijverheid van plan om volgend jaar liefst 23 procent meer te investeren. Dit is de grootste toename die ooit werd opgetekend. Bovendien suggereert de flinke stijging van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank dat het optimisme van de ondernemers weer toeneemt na de terugval in de voorgaande maanden.De gunstige economische vooruitzichten in ons land zijn opmerkelijk, want de jongste weken worden we overspoeld met slecht nieuws. Vooral in de VS stijgt het pessimisme. De Amerikaanse centrale bank zei enkele dagen geleden dat het risico van zwakke groei nu groter is dan het gevaar voor inflatie. Zij verwees naar stijgende energiekosten, dalend consumentenvertrouwen, omzet- en winstwaarschuwingen van ondernemingen en spanningen op de financiële markten. Ook in Europa begint de groei te vertragen, maar de economische activiteit houdt hier voorlopig beter stand.De twee indicatoren van gisteren suggereren dat de afkoeling van de Belgische economie, die al in de lente begon, ongeveer achter de rug ligt. Traditioneel loopt de Belgische conjunctuurcyclus voor op de Europese. De Nationale Bank zocht onlangs een verklaring voor dit voorlopend karakter, maar ze kon die niet vinden.Er zijn nog redenen om optimistisch te zijn over de vooruitzichten van de Belgische economie. Het consumentenvertrouwen stabiliseerde in december op een recordpeil. De gezinnen vinden het nu het geschikte moment om grote aankopen te verrichten, ze zijn optimistisch over de algemene economische toestand en ze verwachten dat hun koopkracht zal toenemen, onder meer dankzij de geplande belastingverlaging. De ondernemingen plannen meer investeringen omdat de bezettingsgraad van hun productiecapaciteit zeer hoog ligt. Voorts valt de olieprijs eindelijk terug en is er steeds meer kans dat de Europese Centrale Bank de rente niet meer zal verhogen.Indien de conjunctuur niet snel en drastisch omslaat, wordt 2001 opnieuw een goed jaar voor de Belgische economie. Een economische groei van 3 procent lijkt haalbaar, wat beduidend meer is dan het gemiddelde van de laatste jaren. Toegegeven, 2000 was met een groei van bijna 4 procent nog beter.Dit betekent niet dat er geen risicos meer bestaan voor de Belgische economie. Vooreerst is het mogelijk dat de industriëlen hun investeringsplannen bijsturen en minder investeren dan gepland. De enquête van een jaar geleden suggereerde dat de investeringen in de nijverheid in 2000 met 18 procent zouden stijgen en nu blijkt dat we afstevenen op een status-quo.Bovendien kan de internationale omgeving nog verslechteren. De Amerikaanse economie is het kwetsbaarst voor tegenvallers. Als de VS er niet langer in slagen buitenlands kapitaal aan te trekken voor de financiering van het tekort op hun lopende rekening, dreigen een verdere daling van Wall Street, een rentestijging en een verdere groeivertraging. Hoewel de eurozone als gesloten economie minder kwetsbaar is voor externe schokken dan de individuele lidstaten vroeger, zijn wij niet immuun voor een ontsporing van de Amerikaanse economie. Wouter VERVENNE