Eind goed, al goed

Haast en spoed is zelden goed, en vermoedelijk daarom is het Belgisch Staatsblad van 26 september 1995 overgegaan tot de bekendmaking van de wet van 19 april 1991 'houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Burundi inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 13 april 1989'.