Eind vorig jaar werd de normale aanslagtermijn voor vennootschappen

met een gebroken boekjaar uitgebreid tot dag op dag drie jaar na de eindeboekjaa rdatumMaar hoe moeten de regels geïnterpreteerd worden bij vennootschappen die doorhet sluiten van de vereffening ophouden te bestaan.Bij vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar lijkt een verkorte verjaringstermijn berekend in aanslagjaren bij het sluiten van de vereffening mogelijk te blijven