Einde acties rivierloodsen na akkoord met Van den Bossche

(tijd) - De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken Luc van den Bossche (SP) en de vertegenwoordigers van de Vereniging van Staatsrivierloodsen (VSRL) verduidelijkten tijdens een overlegronde donderdag 'hun standpunten en ruimden de misverstanden uit de weg', zo blijkt uit een gemeenschappelijk persbericht. De VSRL is bereid om op constructieve wijze met de overheid samen te werken aan de modernisering van het loodswezen. De rivierloodsen stemden tijdens het overleg met minister Van den Bossche in met het stapsgewijs invoeren van helikopterbeloodsing, met het oog op het systematisch beloodsen met de helikopters op de noord- en de westpost, dit van zodra hierover in de Vlaamse regering een beslissing genomen wordt. In de proefperiode zullen de nodige initiatieven genomen worden voor onder meer de keuze van het geschikte type helikopter, de uitbouw van de operationele limieten, het opstellen van de procedures afhankelijk van het type schip, de nodige opleiding en trainingsprogramma's en de verzekering.