Advertentie
Advertentie

Einde groeivertragingis nog niet in zicht

(tijd) - De voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) suggereren dat de groeivertraging in Europa en de VS in het derde kwartaal voortduurt. Vooral België lijkt af te stevenen op een sterke daling van de economische groei, maar er rijst wat twijfel over de betrouwbaarheid van de barometer van ons land.De voorlopende indicator van de OESO voor België, die gemiddelde vijf maanden voorloopt op de industriële productie, zakte in maart met 3,4 punt tot 105,5 punten. Het is de zesde maand op rij dat de Belgische barometer daalt. Aangezien de industrie het meest conjunctuurgevoelige deel is van de economie, geeft de OESO-indicator ook een indicatie van de te verwachten economische groei.De jongste maanden groeide evenwel een grote kloof tussen de OESO-indicator voor België en de Belgische industriële productie. De productie blijft immers flink stijgen. Er zijn dus tekenen dat de OESO-indicator minder dan vroeger een betrouwbare voorspeller is van de Belgische industriële productie.De voorlopende indicator voor de eurozone daalde met 1,1 punt tot 111,9 punten. Het was elfde opeenvolgende maand dat de barometer verslechterde. Dit was vooral te wijten aan Duitsland en Frankrijk, de twee grootste lidstaten. In Italië, de op twee na grootste lidstaat, stabiliseerden de groeivooruitzichten. De indicator voor de VS daalde met 1,1 punt tot 117,8 punten. Dit betekent dat de heropleving van de Amerikaanse economie waarschijnlijk nog niet in de zomer begint, maar ten vroegste in de herfst.Economen voorspellen dat de Amerikaanse economie dit jaar met 1,5 procent groeit. Zij verwachten voor de eurozone een groei van 2,25 tot 2,5 procent en voor België een groei van 2,5 tot 2,75 procent. WV