Eindelijk de nationale rekeningen

(tijd) - Op 3 oktober '89 bespraken wij het ontwerp van nationale rekeningen dat toen ter goedkeuring voorlag bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Uit de definitieve publikatie van de rekeningen blijkt dat het voorontwerp ongewijzigd werd aanvaard. Wel is het opmerkelijk dat de rekeningen nauwelijks verspreid werden niettegenstaande zij reeds op 17 november gedrukt waren. Dit zou te wijten zijn aan een probleem met de verzendingslijsten voor betalende en niet-betalende abonnementen. De cijfers die in de nationale rekeningen zijn opgenomen, gelden als definitief aanvaarde cijfers. Zo kan men de voorafgaande en voorlopige gegevens opbergen. Het is dan ook betreurenswaardig dat de nationale rekeningen niet veel sneller verspreid worden. De nationale rekeningen zijn te bekomen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, Leuvenseweg 44, 1000 Brussel, (02) 513.96.50.