Eindstemming over wetsontwerp NMBS uitgesteld in Kamer

(tijd) - De stemming over het NMBS-wetsontwerp en het wetsontwerp over de samenwerkingsakkoorden met de gewesten werd gisteravond uitgesteld in de Kamer. De parlementaire afhandeling van de ontwerpen liep opnieuw vertraging op, deze keer door een procedure-initiatief van de oppositie.De CD&V diende gisteren een amendement in op het wetsontwerp over de samenwerkingsakkoorden. De partij kreeg van de PSC, de VU&ID-fractie en bij het Vlaams Blok voldoende stemmen om een advies aan de Raad van State over het amendement te vragen.De meerderheid trachtte aanvankelijk het initiatief te neutraliseren door de urgentie van het ontwerp in te roepen. Maar volgens de oppositie riep de regering deze urgente behandeling te laat in.Daarna volgde een chaotische procedureslag tussen meerderheid en oppositie. De voorzitter van de Kamer schorste de zitting meermaals. Uiteindelijk riep hij na zes uur de conferentie van de voorzitters samen om het probleem op te lossen.Die conferentie besloot net voor 21 uur in het voordeel van de oppositie. De kamerleden moeten het advies van de Raad van State afwachten alvorens over het wetsontwerp in de commissie voor de Infrastructuur te mogen stemmen. Door deze vertraging loopt ook de eindstemming over het NMBS-ontwerp vertraging op. Zoals bekend eist de PS een gelijktijdige eindstemming over beide ontwerpen.De conferentie van de voorzitters komt dinsdag uitzonderlijk samen. Als het advies van de Raad van State dan beschikbaar is, wordt ook de commissie voor de Infrastructuur tijdens de herfstvakantie samengeroepen. Die kan dan nog tijdens de vakantie stemmen over de samenwerkingsakkoorden zodat de plenaire vergadering van de Kamer de eindstemming over beide ontwerpen opnieuw op de agenda kan plaatsen. RS