Advertentie
Advertentie

Eindtermen inzake onderwijs breken met loutere vakkennis

(tijd) - Op de Dienst voor Onderwijsontwikkeling wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de eindtermen van het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De keuzes die daarover werden gemaakt, gaan in de richting van minder specializatie en meer brede basisvorming, meer persoonlijkheidsvorming, "aandacht voor het levensechte', meer vakoverschrijding en meer aandacht voor "wat beklijft op lange termijn'. Kortom, de filozofie van de vakken-kennis wordt verlaten. Een en ander staat te lezen in het maandblad Klasse van het ministerie van Onderwijs dat daarover een gesprek heeft gehad met direkteur Standaert van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling.