Eindverslag Gladio

(tijd) - De speciale parlementaire onderzoekskommissie die het bestaan van het klandestien internationaal inlichtingennetwerk Gladio heeft onderzocht, is klaar met haar konklusies. De senatoren hebben de namen van de geheime agenten echter niet kunnen achterhalen. De betrokken verantwoordelijken weigerden ze te geven. Verder heeft de kommissie geen verband vastgesteld tussen Gladio en de Bende van Nijvel. Het verslag zal nu nog besproken worden in de plenaire zitting van de Senaat.