Eindverslag kommissie-Maystadt vormde aanloop voor beurswet

(tijd) - Neem, vooraleer de lektuur van bijgaand stuk aan te vatten, een transparantstift. Wat u hier leest moet straks tot uw parate kennis, uw kultuur gaan behoren. De "memorie van toelichting' bij het pas naar het parlement gestuurde "wetsontwerp op de financiële transakties en de financiële markten' is de neerslag van vele uren werk van de leden van de kommissie-Maystadt en van kabinetschef Bernard Snoy van financiën. Philippe Maystadt ondertekende.