Eisen Franstalig onderwijs

(tijd) - Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het Franstalig onderwijs heeft de Franstalige politieke partijen opgeroepen dat zij hun verbintenis zouden nakomen inzake de herfinanciering van het Franstalig onderwijs. Zo niet zullen nieuwe akties volgen waarbij stakingen niet worden uitgesloten. Overigens hebben de Franstalige bonden een gepeperde eisenbundel voor de periode 1992-1995 opgesteld. De bonden eisen onder meer een vermindering van het aantal lesuren (tot 18), uitbreiding van de sociale voorzieningen, aanwerving van begeleidend personeel (psychologen, logopedisten,...) en een algemene baremaherziening dat moet leiden tot een loonsverhoging met 8 procent tegen 1994.