Eisen grootsteden

(belga) - De schepenen van financiën van de vijf grootste steden van België hebben op een vergadering in Charleroi gevraagd dat de aanvullende opcentiemen op de personenbelasting in twaalfden zouden worden uitgekeerd, met andere woorden naargelang de staat ze int. De schepenen vinden ook dat gemeenten die een saneringsplan hebben, worden vrijgesteld van loonmatigingsbijdragen. Dit is reeds het geval bij de andere openbare diensten.