Eisenbundel VSOA voor 1989

De liberale overheidsbond Vrij Syndikaat van het Openbaar Ambt (VSOA) heeft aan premier Martens en minister voor het openbaar ambt Hansenne een eisenbundel toegestuurd voor de komende besprekingen over een nieuwe KAO voor het overheidspersoneel. In de begeleidende brief stelt het VSOA dat de overheid de term "tijdige onderhandelingen' in het regeerakkoord ziet als zo spoedig mogelijke onderhandelingen.