Advertentie
Advertentie

Ekonomie en milieu moeten elkaar maximaal aanvullen

BRUSSEL (tijd) - Onderneming en milieu zijn niet langer elkaars tegenpool, maar vullen elkaar aan. De sfeer tussen ekonomie en ecologie is nu geëvolueerd naar komplementariteit en interdependentie. De klassieke parafraze dat geen ekonomisch paradijs op een ecologisch kerkhof kan gebouwd worden, kan evengoed omgedraaid worden, aldus Willy Waldack, voorzitter van de algemene centrale der liberale vakbonden van België. Met die uitspraak gaf Waldack de nieuwe mentaliteit aan die ook bij de vakbeweging ten aanzien van de relatie tussen ekonomie en milieu stilaan gegroeid is. Dat gevoelen van onderlinge komplementariteit overheerste evenwel ook bij de overige deelnemers aan het colloquium over onderneming en milieu, dat gisteren in Brussel werd georganizeerd op initiatief van het Instituut van de Onderneming (IVO). Dat colloquium is bedoeld als voorbereiding op de uitgave van een speciale nota over dat onderwerp, die in de herfst dit jaar zou moeten verschijnen voor zowel onderwijs, publiek als overheid.