Advertentie
Advertentie

Ekonomisch herstel krachtiger dan herleving in jaren 80

(tijd) - De ekonomische expansie vorig jaar was krachtiger dan de heropleving aan het begin van de jaren 80. Het Belgisch bruto binnenlands produkt (BBP) nam in volume toe met 2,3 procent. Deze groei werd in de hand gewerkt door de gunstige internationale kontekst, die zorgde voor een sterke groei van de toegevoegde waarde in de verwerkende nijverheid. Hiervan profiteerden de bedrijven die diensten verlenen aan de industrie. Zij zagen hun toegevoegde waarde met 6,6 procent aantrekken. De netto-uitvoer (uitvoer min invoer) van goederen en diensten leverde in 1994 een bijdrage van 0,7 procent tot de ekonomische groei. De krachtige heropleving van de wereldhandel met tien procent zorgde voor een sterke toename van de Belgische export, terwijl de invoer werd afgeremd door de relatief zwakke binnenlandse bestedingen. Vooral de zwakke partikuliere konsumptie (+ 0,7 procent ) en de krimpende bedrijfsinvesteringen (-2 procent) speelden de binnenlandse bestedingskomponent parten.