Ekonomische aspekten staatshervorming

Vrijdag 3 juni organizeert Ekonomika-senioren van de KU Leuven een colloquium over "De eknomische aspekten van de staatshervorming'. Het colloquium vindt plaats in het auditorium Gaston Eyskens van de fakulteit ekonomische en toegepaste ekonomische wetenschappen, Dekenstraat 2 te Leuven. Het begint om 9 uur en sluit af rond 17 uur met een receptie.