Advertentie
Advertentie

Ekonomische gevolgen van sancties voor Zuid- Afrika

STELLENBOSCH.- Ekonomische sancties ten spijt, lijkt de Zuidafrikaanse ekonomie naar een heropleving toe te bewegen. De onrustgolf, die gedurende meer dan twee jaar het land in deining hield, is weggeëbd en de wereldaktualiteit is van Zuid-Afrika weggeschoven. Toch kan Zuid-Afrika het zich niet veroorloven zich blind te staren op een korte termijn- heropleving. De vraag blijft bestaan of de Zuidafrikaanse ekonomie het op lange termijn aankan om sancties het hoofd te bieden.