Ekonomische heropleving in industrielanden start weldra

(van onze verslaggever) BAZEL (tijd) - De vooruitzichten voor een ekonomische heropleving in de industrielanden zijn gunstig. Het gelijkaardig optimisme van een jaar geleden bleek voorbarig, maar er zijn verscheidene redenen om te denken dat de groei in de meeste industrielanden binnenkort zal versnellen. Dit schrijft Alexandre Lamfalussy, direkteur-generaal van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), in het besluit van het BIB-jaarverslag. De topman van de bank van de centrale banken somt een drietal elementen op. Het herstel van de woningbouw in Noord-Amerika en Australië suggereert dat de rentedalingen de bestedingen beginnen te stimuleren. De schuldenlast van de privé-sektor is beduidend gedaald, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De lagere inflatie moet helpen waarborgen dat de herleving van de aktiviteit duurzaam is.