Ekonomische relance EG vereist rentedaling

BRUSSEL (tijd) - De EG-ministers van financiën bespraken gisteren nationale en Europese maatregelen om de groei te stimuleren. België heeft, evenals de meeste EG-lidstaten, weinig ruimte op de begroting om de overheidsinvesteringen te verhogen. De EG-landen opteren dan ook voor loonmatiging, inflatiebestrijding en streven naar renteverlaging.