Advertentie
Advertentie

Ekonomische sektor kan streek identiteit geven

Van het tewerkstellingsinitiatief Timbo wordt veel verwacht. Timbo heeft met streekmanager Frank Geyssens, Johan De Roo (CVP) en Welle (PVV) drie goede "trekpaarden'. Timbo is dit keer een initiatief vanuit de "harde' ekonomische sektor waarmee men een eigen streekidentiteit probeert te vormen. In het Meetjesland, waar het ene dorp wantrouwig staat tegenover het andere en burgemeesters van dezelfde politieke familie niet samen een pint pakken, is het moeilijk een gemeenschappelijk doel te vinden waarvoor je iedereen kunt mobilizeren. Provinciaal informatieambtenaar William Blondeel brak er destijds zijn tanden op als vrijwilliger voor een streekprojekt van de Stichting Lodewijk de Raet. Maar in Timbo gelooft hij.