Ekonomische top over oud-DDR in het najaar

BONN (reuter) - Jürgen Möllemann, de Duitse minister van ekonomische zaken, gaat in het najaar vertegenwoordigers van de overheid, de centrale bank, de werkgevers en de werknemers samenroepen om wegen te zoeken om de voormalige DDR uit het ekonomische slop te halen. Als de top er komt, zou het de eerste in zijn soort zijn sinds het midden van de jaren zeventig. Volgens Möllemann moeten er dringend ingrijpende maatregelen getroffen worden als Bonn de overheidstekorten, de inflatie, de rente en de loonontwikkeling onder kontrole wilt houden.