Ekonomische vooruitzichten Azië zijn verbeterd na Golf-oorlog

MANILA (ips) - Nu de Golf-oorlog voorbij is hebben de Aziatische ontwikkelingslanden en de nieuw- geïndustrialiseerde landen goede vooruitzichten op ekonomisch herstel. Dit blijkt uit het meest recente rapport van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB). Het Bruto Nationaal Produkt (BNP) van dertien landen in de regio zal volgens het rapport groeien met 5,3 %, terwijl een cijfer van 5,1 % was voorspeld. In het BNP is de totale produktie aan goederen en diensten van een land verdisconteerd, echter zonder de export en de import.