Electoraal misbruikStefaan Huysentruyt

De drie nieuwe Vlaamse VLD-ministers hebben gisteren de eed afgelegd. Wat voor de VLD een vernieuwingsoperatie had moeten worden met het oog op de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar, dreigt als een boemerang in het gezicht van de liberalen terug te keren. Het lijkt erop dat spindoctor Slangen ditmaal een brug te ver is gegaan. Bij de publieke opinie, de oppositie en in de pers kan de zoveelste stoelendans in de Vlaamse regering op weinig begrip rekenen. Zelfs de sportwereld kwam in opstand tegen de verwijdering van Guy Vanhengel, die 'in tien maanden meer verwezenlijkte dan anderen in tien jaar'. Vanhengel zelf noemt zijn verwijdering een voorbeeld van de intrieste manier waarop momenteel aan partijpolitieke marketing wordt gedaan. Het nieuwe blauwe bloed dat de Vlaamse regering wordt toegediend, is het liberale antwoord op het electorale succes dat Steve Stevaert op 18 mei geboekt heeft met de vernieuwing en verjonging van zijn partij. Elke actie vraagt om een reactie en Stevaert heeft al aangekondigd dat hij na de vorming van een nieuwe federale regering mogelijk op zijn beurt nieuwe pionnen op het Vlaamse schaakbord zal plaatsen. Maar slim en sluw als hij is, zou Stevaert wel eens onverwacht uit de hoek kunnen komen door te beslissen dat de huidige sp.a-ministers in de Vlaamse regering gewoon op post blijven. De beste vernieuwing bestaat erin tegen de trend in te gaan. Vermits die bestaat in een stelselmatige verjonging, is het handhaven van de eminences grises van de sp.a. in de Vlaamse regering de beste tegenzet die Stevaert kan doen. Zo geeft hij het signaal dat hij niet aan politieke marketing doet, of - om het met zijn eigen woorden te zeggen - dat het hem om de inhoud en niet om de postjes gaat. Hiernaast dient hij de continuiteit van het bestuur en bijgevolg het algemeen belang, wat in schril contrast staat met het benepen electoraal eigenbelang dat de Vlaamse liberalen bij de herschikking van de Vlaamse regering gedreven heeft. Ten slotte geeft hij de grote groep van oudere kiezers de boodschap mee dat politiek bedrijven ook nog op hun leeftijd kan. De vijftigplussers maken zowat de helft uit van het totaal aantal kiezers. De stoelendans degradeert de Vlaamse regering tot een tweedeklasser die naar de federale pijpen moet dansen. Het is koren op de molen van de voorstanders van de herinvoering van de gelijktijdige verkiezing voor het federale en de deelstaatparlementen. Maar die gelijktijdige verkiezing zou de Vlaamse regeringsvorming helemaal ondergeschikt maken aan de federale kabinetsformatie. Bovendien, als gescheiden verkiezingen in andere federale staten geen problemen opleveren, waarom dan in ons land wel? Of heeft Belgie alleen in naam een federale staatsstructuur? Overigens, misbruik hypothekeert zelfs de beste structuren. En dat is precies wat de VLD met haar stoelendans heeft gepleegd: electoraal misbruik.