Electrabel klaagt over te weinig uitstootrechten

(tijd) - De Vlaamse regering kent volgens Electrabel te weinig uitstootrechten voor broeikasgassen toe aan zijn Vlaamse elektriciteitscentrales. De Belgische elektriciteitsproducent zegt dat hij de opgelegde doelstelling alleen kan halen als hij drie van de vier steenkoolcentrales in Vlaanderen sluit. Dat zou de bevoorrading van het land in gevaar brengen.