Electrabel tegen belasting op koelwater

(tijd) - Electrabel kant zich in een mededeling tegen de geplande milieuheffing op het lozen van koelwater door de kerncentrales. Volgens de elektriciteitsmaatschappij gaat het om een verdoken belasting die jaarlijks 600 tot 800 miljoen fr. beloopt. Electrabel wijst erop dat het geloosde koelwater niet vervuild is zodat er eigenlijk geen milieuheffing op kan worden geheven. De heffing zal zelfs nadelig zijn voor het milieu. De maatschappij zal immers aangezet worden tot een lagere waterdoorstroming, wat nadelig is voor het rendement en waardoor meer energie zal moeten worden verbruikt om eenzelfde resultaat te bekomen. Tegelijk zal een en ander een negatieve invloed hebben op de elektriciteitsprijs.