Electrafina bereidt quantumsprong voor in mediasector

(tijd) - De bestaande aandeelhouders van Electrafina kunnen van 6 tot 20 juni intekenen op de kapitaalverhoging van de holding. De aandeelhouders krijgen drie nieuwe aandelen en één in een aandeel terugbetaalbare obligatie (ATO) voor twaalf aandelen in bezit. De prijszetting is scherp: 3.000 frank voor een nieuw aandeel en evenveel voor de ATO. Maar de kapitaalverhoging van circa 30 miljard is volledig gegarandeerd, zelfs als de markt er niet aan wil. De kapitaalverhoging moet dienen om Electrafina de onbetwiste leider te maken bij CLT, de Luxemburgse mediaholding.De aandeelhouders van Electrafina keurden gisteren zonder problemen de kapitaalverhoging goed. Overigens hebben de minderheidsaandeelhouders nauwelijks iets in de pap te brokken: GBL controleert 45,6 procent, Royale Belge 7,8 procent (die participatie wordt overigens bij GBL gerekend) en Compagnie Générale des Eaux 16,1 procent. Die royale meerderheid belooft in het prospectus dat ze de kapitaalverhoging zal volgen. GBL garandeert bovendien dat het 9 procent meer wil nemen dan de holding volgens haar huidige participatie toekomt. En Compagnie Financière de Paribas garandeert 21,5 procent van de kapitaalverhoging. Als de markt helemaal niet meespeelt, dan haalt de Franse holding zo 6 procent binnen. De Franse holding heeft natuurlijk de nodige cash binnen door de verkoop van haar belang in Audiofina aan Electrafina. En het feit dat Paribas pal achter de mediastrategie van Frère blijft staan, is natuurlijk goed voor de Franse 'rand' van dit dossier.